Hoe behoud je als bedrijf je vrouwelijk talent, en hoe combineer je als vrouw je carrière met een (toekomstig) gezin? ‘Vrouwen gaan vaak goed voor hun omgeving zorgen en vergeten zichzelf’, ziet Esther van Diepen, die het programma Mom in Balance oprichtte.

Als je een kind krijgt, heeft dat niet alleen een groot effect op je leven maar ook invloed op je carrière. Zeker bij vrouwen. Zomaar wat cijfers: mannen maken na het starten van een gezin twee keer zoveel kans op promotie als vrouwen. Van alle zwangere vrouwen wordt 44% benadeeld bij een sollicitatie, promotie of verlenging van het contract. 68% van de vrouwen tussen 31 en 35 werkt deeltijd, vaak vanwege kinderen, tegenover 13% van de mannen. Een deel van hen zou graag weer voltijd werken.

Het is al langer een onderwerp, ook in de politiek. ‘Het wettelijk streefcijfer voor vrouwen in de top is niet hard genoeg’, luidde de conclusie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Sinds de invoering van het quotum van 30% zijn er wel iets meer vrouwen aan de top, wat wordt toegeschreven aan een kleine groep voortrekkers. Een van hen is Esther van Diepen (1977).

Dit artikel schreef ik voor MT.nl. Lees verder >