Er worden talloze goede uitvindingen gedaan, maar slechts een paar procent daarvan bereikt de markt. Dat geldt zeker voor de zorg, waardoor patiënten betere behandelingen en diagnoses mislopen.

Kankerbehandelingen op basis van computeranalyse, en persoonlijke medicijnontwikkeling met DNA-onderzoek: twee goede, innovatieve ideeën, maar toch kwamen de bedrijven die dit wilden ontwikkelen niet van de grond. Meer dan 95% van alle uitvindingen in de zorg komt nooit bij patiënten terecht.

Dat alleen een goed idee niet genoeg is, blijkt wel uit het grote aantal (Nederlandse) start-ups dat de ‘Valley of Death’ niet overleeft, het moment van start tot aan het moment van de eerste omzet. De drie belangrijkste redenen waarom start-ups niet uitgroeien tot een succes, zijn in elke branche hetzelfde: er is geen marktbehoefte waar dit idee op aansluit, er blijkt geen of niet genoeg geld te zijn, en het team is niet geschikt. Niet alleen startups hebben er last van. Binnen corporates zijn de problemen met innovaties vergelijkbaar.

Dit artikel schreef ik voor MT.nl. Lees verder >