Tim Kelley zocht jaren lang naar zijn eigen antwoord op de vraag ‘waarom ben ik hier’ en heeft inmiddels honderden leiders en organisaties geholpen met het vinden van hun purpose. ‘Het geeft de productiviteit en medewerkersbetrokkenheid een enorme boost.’

‘Is het jouw roeping om de wereld te veranderen?’. Deze grote vraag heet bezoekers welkom op de website van The True Purpose Institute, een organisatie opgericht door Tim Kelley die mensen en bedrijven helpt de diepere betekenis te vinden.

Je hebt jezelf en mensen met wie je werkt vaak de vraag gesteld: waarom staan we elke morgen op, en waarom zouden we ons daarmee bezig moeten houden? Wat denk je daar zelf over?

‘Heel simpel gezegd komen we elke morgen uit bed om in onze behoeftes te voorzien. Je kent de piramide van Maslov wel, aan de voet staan de primaire behoeftes en verder naar boven worden die behoeftes abstracter en persoonlijker. De behoefte aan eten, slapen en een dak boven je hoofd zijn duidelijk. Waar het lastiger wordt, is aan de top van de piramide: sociale verlangens, behoefte aan bevestiging en zingeving. Mensen hebben gemengde gevoelens over die behoeftes. Ze zijn om te beginnen niet simpel, zoals honger: ik eet, nu heb ik geen honger meer. Je kunt in een relatie zitten en nog steeds heel onbevredigd zijn in je behoefte aan relaties.

De behoefte aan waardering is ook zoiets: mensen willen bewonderd en geprezen worden, maar tegelijkertijd voelen ze zich ongemakkelijk dat ze die behoefte hebben. Daarom twijfelen we aan onszelf als we bezig zijn met die behoeftes en zoeken naar purpose.’

Dit interview schreef ik voor MT.nl. Lees verder >